น้ำยาบ้วนปาก ORALZEP -CD-24 Antiseptic มีฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทีเรีย

น้ำยาบ้วนปาก ORALZEP -CD-24 Antiseptic มีฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเชื้อ Mutans Streptococci และเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ และฟันผุ เป็นตัวยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก และระงับกลิ่นปาก ลดการอักเสบของเหงือก และลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายใน วงการทันตกรรม ใช้อมกลั้วคอ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ
 
ทันตแพทย์ หรือ บุคคลทั่วไป สั่งซื้อได้ที่ http://ohostore.com/index.php/product/mouthwash/oralzep-cd-24-antiseptic-240ml.html 


สั่งซื้อออนไลน์


ลงเมื่อ 2017-01-16 21:57:15 น. | (น้ำยาบ้วนปาก) ( อ่าน : 4415 ท่าน)

©Copyright 2016 SEXY BEAUTY SHOP

All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.