หยุดยาวช่วงนี้พกยาน้ำมัน ตราดอกบัวแดง 4ml. ติดตัวไว้ด้วยนะคะ