ยาน้ำมัน ตราดอกบัวแดง 7มล. (หัวลูกกลิ้งใช้ง่าย พกพาสะดวก)